Muzeum Fotografii w Krakowie jest jedyną w Polsce instytucją muzealną poświęconą w całości medium fotograficznemu. Zajmujemy się fotografią ujętą jako fenomen kulturowy, który w istotny sposób określa - już od prawie dwustu lat - ikonosferę nowoczesnego człowieka, przejawiając się w najróżniejszych sferach jego życia: w nauce, mediach, praktykach związanych z upamiętnianiem i dokumentowaniem przeszłości, propagandzie, reklamie i wreszcie - w sztuce. Bez znajomości fotografii, jej historii, specyficznych języków i form eksploatacji nie sposób zrozumieć rzeczywistości, która nas otacza. Stąd istotną rolą Muzeum jest upowszechnianie wiedzy o medium i podnoszenie kompetencji kulturowych w zakresie jego odbioru. 

Misja

Misją Muzeum Fotografii w Krakowie jest dbanie o powierzone dziedzictwo kulturowe, uzmysławianie roli przeszłości i pamięci we współczesnym społeczeństwie, ale także bycie instytucją nowoczesną rozumianą jako miejsce żywych spotkań i wymiany poglądów dotyczących współczesnych problemów wizualności oraz kanonów kulturowych.

Charakter zbiorów predestynuje Muzeum Fotografii w Krakowie do stawiania istotnych pytań problematyzujących zagadnienia fotografii i szerzej obrazu, tak by czynić z Muzeum ważny ośrodek inspiracji oraz centrum dobrych praktyk. Tej strategii podporządkowana jest zarówno polityka gromadzenia zbiorów, jak i działalność wystawiennicza, wydawnicza, edukacyjna oraz badawcza. W rzeczywistości rządzonej mechanizmami konkurencji, MuFo będzie tworzyć oryginalną koncepcję muzeum opartą na zasadzie przyjazności dla odbiorcy i otwartości na jego potrzeby.

Historia

1975

1975

Muzeum przy Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym otrzymuje imię profesora Władysława Bogackiego.

1982

1982

Muzeum zmienia siedzibę. Przeprowadzka do kamienicy Hetmańskiej przy Rynku Głównym 17.

1.01.1987

1987

Zostaje powołana odrębna, już niezwiązana z KTF, instytucja podległa Wydziałowi Kultury i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Pierwszym dyrektorem nowej placówki jest Władysław Klimczak, jednoczesny prezes KTF. W 1989 roku stanowisko jego zastępcy na krótko obejmuje Stanisław Piwowarski - długoletni pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

1989 i 1990

1989-1990

Muzeum prezentuje spektakularną, dwuczęściową ekspozycję Zginęli w Katyniu. Wystawę w wersji objazdowej można było obejrzeć w Budapeszcie w kwietniu 1990 roku, przy okazji odbywającej się tam konferencji „Totalitaryzm w Europie Środkowej”, następnie w Moskwie i w Wilnie.

1990

1990

Władysław Klimczak przestaje być dyrektorem Muzeum. W ciągu następnych dwóch lat placówką kieruje Antoni Piotrowski. 

1991

1991

W listopadzie 1991 roku stanowisko dyrektorki Muzeum obejmuje Barbara Ochmańska-Jodłowska.

1992

1992

W lipcu następuje kolejna przeprowadzka do nowej siedziby przy ulicy Józefitów 16 Jest to willa zaprojektowana w 1923 roku przez inżyniera Rudolfa Handa.
Rozpoczyna się remont siedziby przy ul. Józefitów 16. Nie przerywa to jednak działalności wystawienniczej.

1994

1994

W październiku w siedzibie Muzeum Archeologicznego zorganizowano wystawę „Warszawa z lat 1945-1949 na fotografiach Jana i Janusza Bułhaków”

1995

1995

Ukazuje się pierwsza publikacja – katalog Jeńcy bolszewiccy z wojny 1920 roku na fotografiach Jana Zimowskiego.

1996

1996

Przy Muzeum rozpoczyna działalność Rada Muzealna.
Willę przy ulicy Józefitów 16 wpisano do Rejestru Zabytków Nieruchomych. 

1997

1997

Zaczyna działać strona internetowa MHF.
Zostaje wdrożony elektroniczny system inwentaryzacji i ewidencji zbiorów.

1998

1998

Powstaje Pracownia Konserwacji Fotografii.

1999

1999

W styczniu Muzeum zostaje wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Kraków – miasto na prawach powiatu.
1 marca na bramie budynku przy Józefitów 16 odsłonięto pamiątkową tablicę
upamiętniającą działalność w latach 1945 – 1947 Prafilmówki Krakowskiej. Na III Zjazd Filmowego Bractwa z Józefitów 16 przybyli między innymi Stanisław Szymański, Jerzy Kawalerowicz, Jerzy Passendorfer i Mieczysław Jahoda.
W grudniu nowym dyrektorem MHF zostaje Maciej Beiersdorf.

2002

2002

W kwietniu ma miejsce pierwsza edycja Krakowskiej Dekady Fotografii - jest to cykliczny dziesięciodniowy przegląd poświęcony różnym zagadnieniom fotografii. W ramach kolejnych Dekad organizowane są wystawy, konferencje, pokazy filmów w muzeum oraz w wielu punktach miasta

2005

2005

W kwietniu uroczyście otwarto ekspozycję stałą Z dziejów fotografii. Na wystawę wchodzi się jak do atelier, którego aranżacja przypomina klimat zakładu fotograficznego sprzed ponad stu lat. Na kilkuset fotografiach pokazana jest historia fotografii portretowej, dokumentalnej i artystycznej. Ekspozycja porusza zagadnienia związane z techniką i technologią, zdobnictwem i zastosowaniem fotografii, a nawet jej kolekcjonerstwem i przechowywaniem
Jesienią Muzeum wydało pierwszy katalog zbiorów. Publikacja Józef Piłsudski na fotografiach Muzeum Historii Fotografii prezentuje nieznane dotąd kadry, dokumentujące życie marszałka.

2007

2007

Jest rokiem jubileuszowym. W dwudziestolecie swojego istnienia Muzeum otrzymuje imię Walerego Rzewuskiego. Dla dwudziestu osób i instytucji – darczyńców, artystów i sponsorów przygotowano specjalnie na tę okazję wybity Medal Muzeum.
Zostaje nadany nowy statut MHF.

2009

2009

W XXIX edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2008 Muzeum Historii Fotografii zostaje podwójnym laureatem. Wyróżnienie w kategorii wystawa sztuki przyznano za ekspozycję Autochromy Tadeusza Rzący, wyróżnienie w kategorii publikacje otrzymał Katalog winiet krakowskich zakładów fotograficznych.

1.01.2016

2016

Nowym dyrektorem Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie zostaje Marek Świca. Jego kandydaturę jednogłośnie wyłania Komisja Konkursowa. Następnie akceptuje ją Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

26.09.2018

2018

Muzeum zyskuje nowy Statut. Od tego momentu możemy stosować skróconą nazwę - Muzeum Fotografii w Krakowie. 

3.06.2019

2019

Decyzją Dyrektora wprowadzamy nowy System Identyfikacji Muzeum Fotografii w Krakowie. 

Nowe logo zostaje wyłonione w ramach otwartego konkursu, współorganizowanego ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej. Jego autorem jest studio brandingowe Podpunkt z Warszawy.

Podstawową zmianą w obszarze nowej identyfikacji jest nowa nazwa Muzeum.  MuFo – wyraz zbudowany z pierwszych liter nazwy Muzeum Fotografii, jest prostą, wpadającą w ucho i łatwo wymawianą dla obcokrajowców nazwą.

  • logotyp unii europejskiej

Wyszukaj