Wystawa stała Portret

Aktualną odsłonę wystawy stałej w Muzeum Fotografii w Krakowie poświęcamy portretowi fotograficznemu. 

  • 15.09.2018 - 31.12.2021   
  • MuFo Strzelnica
  • NORMALNY - 12 zł ULGOWY - 8 zł

Jak zmieniał się portret fotograficzny - od dagerotypu po instagram 
 
Początkowy okres historii portretu fotograficznego był czasem niepodzielnego panowania nielicznych wtedy fotografów. Wizyta w ich atelier łącząca się z długotrwałym, męczącym pozowaniem bardziej przypominała torturę niż radosną zabawę, z jaką kojarzy się obecnie czynność fotografowania.
 
Od momentu ogłoszenia w 1839 wynalazku fotografii postęp w tej dziedzinie przebiegał błyskawicznie, a liczba fotografów rosła lawinowo. Z biegiem czasu wytworzyła się zupełnie nowa relacja pomiędzy fotografującym i fotografowanym, w której pierwotna opresja ustąpiła miejsca obopólnej fascynacji, nierzadko o wyraźnym zabarwieniu erotycznym. Układ sił był płynny, za każdym razem podlegał negocjacji. 
 
W XX wieku fotografem mógł być każdy, zróżnicowała się także estetyka fotografii. Rozluźnienie dawnych schematów i postępująca swoboda kadrów wiązały się z masowym pojawieniem się fotografów nieprofesjonalnych. Miało to spowodować spadek poziomu fotografii, a w rzeczywistości przyczyniło się do wzbogacenia jej środków wyrazu. Na przełomie wieków XX i XXI profesjonaliści zaczęli nawet świadomie wykorzystywać estetykę błędu typową dla zdjęć amatorskich. 
 
O ile w przeszłości zdjęcia powstawały w celu upamiętnienia rzeczywistości, o tyle obecnie czynność fotografowania często zdaje się być nastawiona na natychmiastowy „lans” autora. Świat zapełnił się tłumem nieustannie rejestrującym i upubliczniającym w mediach społecznościowych swoją codzienność i coraz chętniej siebie, o czym świadczy rosnąca popularność selfie. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Wystawa stała Portret zamyka pewien okres w działalności Muzeum Fotografii w Krakowie. Instytucja nasza rozpoczęła realizację ważnych projektów inwestycyjnych, którymi są modernizacja dotychczasowej siedziby oraz remont i adaptacja nowej filii mieszczącej się przy ulicy Rakowickiej w zabytkowym budynku dawnej zbrojowni Twierdzy Kraków. Myśląc już o formule funkcjonowania muzeum w nowych realiach lokalowych, precyzujemy przyszłe kierunki, w jakich prowadzić będziemy refleksję nad fenomenem fotografii, a także nad sposobami ich upowszechniania poprzez działalność wystawienniczą. Chcemy, aby Wystawa stała – Portret była sygnałem i wizytówką obranych celów. Zapraszamy do zwiedzania wystawy stałej PORTRET w nowej lokalizacji, mieszczącej się w zabytkowym budynku Strzelnicy na Woli Justowskiej.

Kuratorzy: Monika Kozień, Marta Miskowiec, Aneta Kopczacka

Koordynator wystawy: Bartosz Flak

Aranżacja Wystawy / Exhibition design: Tadeusz Nowak - Pracownie Konserwacji Zabytków „Arkona” przy wykorzystaniu elementów aranżacji wystawy prezentowanej pierwotnie w siedzibie Muzeum przy ul. Józefitów 16 autorstwa Creator s.c. Krzysztof Kućma, Zbigniew Prokop

Fotografie wykonane w technice mokrego kolodionu - Marcin Gierat

Film - Szymon Nowak

Animacje -  Adam Żądło

Tłumaczenia - Anna Mirosławska-Olszewska

Korekta - Anna Szczepańska-Krasoń i Janusz Krasoń

Konserwacja obiektów - Pracownia Konserwatorska MuFo

Reprodukcja Fotografii - Pracownia Dokumentacji Obrazowej MuFo
 
Patroni medialni: Radio Kraków, TVP Kraków, TVP KULTURA, Interia, Fotopolis, Enter The Room, Herito.

  • logotyp unii europejskiej

Wyszukaj